Wat is een zeilbootverzekering?

Op het ogenblik dat je eigenaar wordt van een (zeil)boot zal je bij jezelf de vraag willen stellen of het mogelijks de moeite waard kan zijn om deze te laten verzekeren. We trappen namelijk in de praktijk een open deur in wanneer we zeggen dat het kopen van een bepaald type boot altijd gepaard gaat met een niet onaanzienlijk investeringsbedrag. Het laatste wat je dan ook zal willen is dat je deze investering op een zeker ogenblik in rook ziet opgaan. Gelukkig kan je, je daar zonder probleem tegen beschermen. Wanneer je de keuze hebt gemaakt om een zeilboot aan te schaffen zou je er bijvoorbeeld goed aan kunnen doen om een zeilbootverzekering af te sluiten. Wat deze verzekering nu precies is en waarom ze zo interessant kan zijn kom je hieronder op deze pagina te weten.

Dekt de schade in veroorzaakt door en / of aan je zeilboot 

De zeilbootverzekering is een verzekering die zoals de naam je al aangeeft de schade indekt die wordt veroorzaakt door of aan jouw zeilboot. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat je door een aanvaring die jouw schuld is heel wat schade aan kan richten aan derden. In dat geval ben jij helaas verantwoordelijk voor de kosten die behoorlijk stevig kunnen oplopen. Al wanneer je over een WA-verzekering beschikt zal de verzekeraar gedeeltelijk tussenkomen in deze kosten. 

Voor heel wat mensen geldt dat ze toch eerder willen kiezen voor het afsluiten van een zeilbootverzekering welke eveneens een dekking voorziet voor schade die is veroorzaakt aan de eigen zeilboot. In dat geval kan je kiezen voor het afsluiten van een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering. Deze verzekeringen zijn iets duurder, maar zorgen er in de praktijk voor dat je kan rekenen op aanmerkelijk meer dekkingen. 

Hoe kan je een zeilbootverzekering afsluiten?

Een zeilbootverzekering afsluiten is zoals reeds aangehaald mogelijk op verschillende manieren. Zo kan je in eerste instantie kiezen voor de goedkope, WA-verzekering voor zeilschepen, maar kan je ook kiezen voor een uitgebreidere WA+ beperkt of WA+ volledige cascoverzekering. De hogere kostprijs van deze verzekeringen kan misschien een doorn in het oog zijn, maar je kan in ruil daarvoor wel rekenen op een aanzienlijk grotere dekking voor jouw zeilschip.

Verplicht af te sluiten of niet?

Wanneer je even de lijst met verplichte verzekeringen in Nederland van naderbij gaat bekijken wordt instant duidelijk dat de zeilbootverzekering daar niet op zal terug te vinden zijn. Dat betekent dat je als eigenaar van een zeilboot in Nederland niet over de wettelijke verplichting beschikt om een dergelijke verzekering af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er in bepaalde situaties een andere (niet wettelijke) verplichting kan gelden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om:

  1. Het moment waarop je deel wenst te nemen aan een zeilwedstrijd; 
  2. Het moment waarop je door bepaalde, specifieke wateren gaat varen;
  3. De situatie waarin je wenst aan te leggen in een bepaalde haven; 

Het ontbreken van een Nederlandse, wettelijke verplichting voor wat je zeilbootverzekering betreft hoeft dus verder helemaal niets te zeggen over andere situaties waarin er een verplichting kan gelden. Dit is dus zeker en vast een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.